ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือการพัฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL 5
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้การใช้งาน PHP และ MySQL ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชัน 3 จนถึงเวอร์ชัน 5 ล่าสุด จากประสบการณ์ตรง โดยอธิบายรายละเอียดต่างๆ เน้นเวอร์ชัน 5 เป็นหลัก   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และพัฒนาเว็บด้วยตัวของคุณเอง   มีซอร์สโค้ดและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในหนังสือให้ได้ดาวน์โหลดด้วย   ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน