ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พัฒนาเว็บด้วยเทคนิค Ajax และ PHP
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Ajax เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับการรับส่งข้อมูลระหว่างเบราเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยหลักการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเพื่ออัปเดตเนื้อหาบางส่วนของเว็บเพจ โดยไม่มีการเปลี่ยนเพจหรือรีเฟรชเพจนั้นใหม่ มีตัวอย่างพร้อมภาพประกอบหลายรูปแบบ และเผยเทคนิคช่วยให้คุณเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวของคุณเอง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน