ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

70 เทคนิคกับ PowerPoint
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : -เปิดเผยความสามารถของ PowerPoint ที่มีอยู่   โดยการนำเสนอออกมาเป็นเทคนิคต่างๆ 70 วิธี   ซึ่งคุณอาจจะรู้และไม่รู้   ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน   จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง   เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนามากยิ่งขึ้น   ทำให้คุณสามารถใช้งาน PowerPoint ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว เต็มความสามารถต่อการใช้งานของ PowerPoint   และภายในเล่มนำเสนอโดย Step by Step