ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานวัดละเอียดช่างยนต์
หมวด : ยานยนต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :   ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานวัดละเอียดช่างยนต์" โดยผู้อ่านจะได้ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่า การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย