ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎี
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สมปอง คงนิ่ม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซินที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเน้นเนื้อหาไปที่ภาคทฤษฎี อธิบายหน้าที่ ส่วนประกอบ และหลักการทำงานในระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เขียนจะปูพื้นฐานที่สำคัญและพยายามใช้คำอธิบายง่ายๆ พร้อมรูปประกอบจำนวนมาก เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักขับรถยนต์ นักศึกษาช่างยนต์ทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่ต้องการซ่อมรถยนต์ด้วยตนเอง และผู้ที่สนใจทั่วไป